තෙවරප්පෙරුම ආසන සංවිධායක ධූරයෙන් ඉවත්වෙයි | Reporter තෙවරප්පෙරුම ආසන සංවිධායක ධූරයෙන් ඉවත්වෙයි - Reporter

Hot News

තෙවරප්පෙරුම ආසන සංවිධායක ධූරයෙන් ඉවත්වෙයිඅභ්‍යන්තර කටයුතු සහ වයඹ සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය  පාලිත තෙවරප්පෙරුම මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂ බුලත්සිංහල ආසන සංවිධායක ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වී තිබෙනවා.

ඊට අදාළ  ලිපිය ඊයේ (21) නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත බාර දී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

මෙම ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය අග්‍රාමාත්‍ය  වරයා විසින් භාරගෙන ඇති බවද සඳහන්ය.

No comments