මුහුදු තීරයට CCTV කැමරා පද්ධතියක්...... | Reporter මුහුදු තීරයට CCTV කැමරා පද්ධතියක්...... - Reporter

Hot News

මුහුදු තීරයට CCTV කැමරා පද්ධතියක්......


වෙරළ තීරයේ සිදුවන සමාජ විරෝධි ක‍්‍රියා අවම කිරීම සඳහා සී සී ටී වී කැමරා පද්ධතියක් එහි ස්ථාපිත කිරීමට තීරණය අනුව යාපනය කරෙයිනගර් කැෂුරිනා වෙරළ තීරයේ මෙම පද්ධතිය ස්ථාපිත වෙනු ඇති.

මෙම වෙරළ තීරයේ ඉදිකර තිබූ වැසිකිළි පද්ධතිය හා නාන කාමර පෙළක් ඉකුත්දා කිසියම් පිරිසක් විසින් කඩා බිඳදමා ඇති බවයි කරෙයිනගර් ප‍්‍රාදේශීය සභාව පැවසුවේ. මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය ඇතුළු සමාජ විරෝධි ක‍්‍රියා රැසක් මෙහි සිදුවන බවටද තොරතුරු ලැබී තිබෙනවා.

ආරක්ෂක නිලධාරීන් සිව් දෙනෙකු සේවයේ නිරත වුවද සංචාරකයින් වැඩි වශයෙන් පැමිණෙන දිනවල දී ඔවුන්ට වෙරළ තීරයේ ආරක්ෂාව සම්පූර්ණයෙන් තහවුරු කළ නොහැකි බවයි නිරීක්ෂණය වී ඇත්තේ.

ඒ හේතුවෙන් වෙරළතීරය ආශ‍්‍රිතව මෙලෙස  සී සී ටී වී කැමරා පද්ධතියක් සවි කිරීමට තීරණය කළ බව කරෙයිනගර් ප‍්‍රාදේශීය සභාවේ නිලධාරීන් කියා සිටියා. 

No comments