මාතරට ආ ට්‍රම්ප් මෙන්න.... (PHOTOS) | Reporter මාතරට ආ ට්‍රම්ප් මෙන්න.... (PHOTOS) - Reporter

Breaking News

මාතරට ආ ට්‍රම්ප් මෙන්න.... (PHOTOS)


පාසල් ක්‍රිකට් උණුසුමේ තවත් එක් සුහද ක්‍රිකට් තරඟයක් තමයි ''රුහුණු  මහා නිල් හටන''.මාතර ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය සහ සර්වේශස් විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන මෙම තරඟයේ ක්‍රිකට් පූර්ව ප්‍රචාරක කටයුතු අතර තවත් සිත්ගත් අවස්ථාවක් ලෙස තෝමසුවන්ගේ පෙරඩ් එක හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්.
සෑම වසරකම නිර්මාණශීලී අයුරින් සංවිධානය කරන එය මෙවරත් කාගේත් අවධානය දිනාගත්තා.
ඒ ඇමරිකානු නායක ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් නිරූපිත චරිතයක් එහි අන්තර්ගත වීමත් සමඟයි.

No comments