ස.තො.ස. සංකීර්ණයක් අසළ මිනිස් ඇටසැකිළි තොගයක්... (PHOTOS) | Reporter ස.තො.ස. සංකීර්ණයක් අසළ මිනිස් ඇටසැකිළි තොගයක්... (PHOTOS) - Reporter

Hot News

ස.තො.ස. සංකීර්ණයක් අසළ මිනිස් ඇටසැකිළි තොගයක්... (PHOTOS)


මන්නාරමේ එමිල් නගරයේ ස.තො.ස.වෙළද සංකීර්ණය පිහිටා ඇති ස්ථානයට යාබද ඉඩමකින් මිනිස් ඇටසැකිළි කොටස් හමු වූ බව මන්නාරම පොලීසිය පැවසීය.
එම ඉඩමේ තිබූ පැරණි ගොඩනැගිලක් කඩා ඉවත් කොට සුන්බුන් වලට ගිණි තැබීමෙන් පසුව මෙම මිනිස් ඇටසැකිළි කොටස් හමු වී තිබේ.
ඉඩමේ අයිතිකරු මේ බව පොලීසියට පැවසීමෙන් පසුව මන්නාරම පොලීසියේ නිලධාරීන් පැමිණ පරීක්ෂණ ආරම්භ කොට තිබේ.
මන්නාරම දිසා විනිසුරු එම්.ඇලෙක්ස් රාජා මහතා මෙම ස්ථානයට පැමිණ නිරීක්ෂණය කොට ඇටසැකිළි කොටස් මන්නාරම රෝහලට රැගෙන ගොස් පූර්ණ වෛද්‍ය පරීක්ෂණයකට ලක්කොට වාර්තාවක් ලබා ගන්නා ලෙස පොලීසියට නියෝග කොට තිබේ, මන්නාරම පොලීසිය සිද්ධිය පිළිබදව පරීක්ෂණ පවත්වාගෙන යයි.

No comments