ආයේ ඒ මිනිස්සු ලංකාවට එයිද? (VIDEO) | Reporter ආයේ ඒ මිනිස්සු ලංකාවට එයිද? (VIDEO) - Reporter

Hot News

ආයේ ඒ මිනිස්සු ලංකාවට එයිද? (VIDEO)
විදෙස් සංචාරකයන් ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රිය කරන හේතු කාරණා බොහොමයක් තිබෙන්නට පුලුවන්. සොබා සෞන්දර්ය, අපට ආවේනික ආහාර, සතා සීපාවා, නටඹුන්, ඓතිහාසික ස්ථාන විතරක් නොවේ අපේ රටේ මනුස්සකම වගේම ආගන්තුක සත්කාර ඒ අතරින් ප්‍රධාන වෙනවා.
මේවා එසේ වුවත් ඇතැම් විදෙස් සංචාරකයන්ට යළි ශ්‍රී ලංකාව එපා වෙන දේවලුත් වෙන බව නොරහසක්.
මේ ඒ වගේ තවත් එක දෙයක් විතරයි.?

උපුටා ගත්තේ FB සමාජ ජාලයෙන්....


No comments