අපි රතන හිමිට බයත් නැහැ බයවෙන්නෙත් නැහැ - දුමින්ද (VIDEO) | Reporter අපි රතන හිමිට බයත් නැහැ බයවෙන්නෙත් නැහැ - දුමින්ද (VIDEO) - Reporter

Breaking News

අපි රතන හිමිට බයත් නැහැ බයවෙන්නෙත් නැහැ - දුමින්ද (VIDEO)ග්ලයිෆොසෙට් තහනම සම්බන්ධයෙන් තීරණය ගැනීම සඳහා විශේෂඥ කමිටුවක් පත් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කළ බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා පැවසීය.අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ කැබිනට් රැස්වීමෙන් අනතුරුව පිටව යන අවස්ථාවේ මාධ්‍යවේදීන් කළ ප්‍රශ්න කිරීමට පිළිතුරු දෙමිනි. කෘෂි කර්මාන්තය, වැවිලි කර්මාන්තය හා සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රය ඇතුළු අදාළ සියලුම ක්ෂේත්‍ර නියෝජනය වන පරිදි එම කමිටුව පත් කිරීමට තීරණය වුණු බවයි අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ.  
වඩා සුදුසු තීරණය ගැනීම සඳහා එම විද්වත් කමිටුවට ඉඩ ලබා දෙන අතර නවීන් දිසානායක, රාජිත සේනාරත්න යන අමාත්‍යවරුන් හා තමන් නිරීක්ෂණ මට්ටමෙන් සහභාගී වන අතර මේ සඳහා පුජ්‍ය අතුරලියේ රතන  හිමියන්ද සහභාගී කරගන්නා බවයි දුමින්ද දිසානායක මහතා ප්‍රකාශ කළේ. 

ග්ලයිෆොසෙට් තහනම ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන යෝජනාවට පුජ්‍ය අතුරලියේ රතන  හිමියන් දැඩි ලෙස විරුද්ධත්වය පළ කර ඇති අතර ඊට ජනාධිපතිවරයා සහයෝගය දක්වන්නේ නම් ගොවි ජනතාව පිළිබඳව ජනාධිපතිවරයා නැවත වරක් සිතා බැලිය යුතු බවයි රතන හිමියන් ප්‍රකාශ කළේ.
 

No comments