කෝටි 21ක් වංචා කළ සැකකරුවකු ගැන පොලීසිය මහජන සහය පතයි...(PHOTOS) | Reporter කෝටි 21ක් වංචා කළ සැකකරුවකු ගැන පොලීසිය මහජන සහය පතයි...(PHOTOS) - Reporter

Breaking News

කෝටි 21ක් වංචා කළ සැකකරුවකු ගැන පොලීසිය මහජන සහය පතයි...(PHOTOS)

 රුපියල් කෝටි 21 කට අධික මුදල් ප්‍රමාණයක් වංචා කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගැනිමට පොලීසිය ජනතා සහය ඉල්ලා සිටිනවා.
බුත්ගමුව රාජගිරිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි සංජීව ද සිල්වා පණ්ඩිතසේකර නම් සැකකරුවෙකු සම්බන්ධයෙනුයි පොලීසිය මෙලෙස තොරතුරු ඉල්ලා ඇත්තේ.
අදාළ සැකකරු විසින් රුපියල් 21 කෝටි 6 ලක්ෂ 23, 250 ක මුදලක් වංචා කර ඇති බව සඳහන්.
ඒ අනුව ඔහු පිළිබඳ තොරතුරු දන්නේ නම් වාණිජ අපරාධ විමර්ශන ඒකකයේ 0112 39 52 48 යන දුරකතන අංක වෙත දැනුම් දෙන ලෙසයි පොලීසිය ඉල්ලා සිටින්නේ.


No comments