නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිගේ කාමරය බිඳ දුරකථන සොරකම් කළ සිසුන් 5ක් ඩස්ටි සොයා ගත් හැටි මෙන්න.... (VIDEO) | Reporter නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිගේ කාමරය බිඳ දුරකථන සොරකම් කළ සිසුන් 5ක් ඩස්ටි සොයා ගත් හැටි මෙන්න.... (VIDEO) - Reporter

Breaking News

නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිගේ කාමරය බිඳ දුරකථන සොරකම් කළ සිසුන් 5ක් ඩස්ටි සොයා ගත් හැටි මෙන්න.... (VIDEO)බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිගේ කාමරය බිඳ ජංගම දුරකථන 10 ක් සොරකම් කළ පාසැල් සිසුන් 5 දෙනෙක් බදුල්ල පොලිසියේ නිල සුනඛ ඩස්ටිගේ සහායගෙන් අත්අඩංගුවට ගත් බව බදුල්ල පොලිසිය පවසයි.

නියෝජ්‍ය විදුහල්පති කාමරය ඉව කල ඩස්ටි පොලිස් නිල සුනඛ අංශයේ පො.කො. 23691 ප්‍රයන්තගේ මෙහෙයවීම යටතේ කි.මී. 2 ක් පමණ දුර දිවගොස් එක් සැකකරුවෙකුගේ නිවසටම ගිය බව පොලිසිය සඳහන් කරයි.

එහි සිටි සැකකාර සිසුවාගෙන් ප්‍රශ්න කිරිමේදි මේ කල්ලියේ අනෙක් සැකකරුවන් 4 දෙනා පිළිබඳව තොරතුරු අනාවරණය කල බව පොලිසිය සඳහන් කරයි.

අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් ගෙන් 4 දෙනෙක් බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේම සිසුන් වන අතර අනෙක් සිසුවා බදුල්ල ඌව මහා විද්‍යාලයේ ශිෂෂයන් බවද පොලිසිය සඳහන් කළේය.

ඔවුන් අවුරුදු 18 සහ 17 වයස් කාණ්ඩවල පසුවෙයි.

ඔවුන් ළඟ තිබී සොකරම් කරන ලද ජංගම දුරකථන සොයාගත් බවද පොලිසිය පවසයි.

මෙම විදුහලට ජංගම දුරකථන රැගෙන ඒම තහනම් කර ඇති අතර  සිසුන් පරික්ෂා කිරිමේදි ඔවුන් ළඟ තිබී හමුවන ජංගම දුරකථනය ලබාගෙන දෙමව්පියන් ගෙන්වා ඔවුන්ට බාරදීම සඳහා නියෝජ්‍ය විදුහල්පති කාමරයේ තබා තිබියදී මෙම සොරකම සිදුවී ඇතැයි නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරයා බදුල්ල පොලිසියට කරන ලද ප්‍රකාශයේ සඳහන් විය.

No comments