තිලංග සුමතිපාල සහ ශ්‍රීලනිප අමාත්‍යවරුන් 6 කට එරෙහි විශ්වාසභංගය කථානායකට භාරදෙයි... | Reporter තිලංග සුමතිපාල සහ ශ්‍රීලනිප අමාත්‍යවරුන් 6 කට එරෙහි විශ්වාසභංගය කථානායකට භාරදෙයි... - Reporter

Breaking News

තිලංග සුමතිපාල සහ ශ්‍රීලනිප අමාත්‍යවරුන් 6 කට එරෙහි විශ්වාසභංගය කථානායකට භාරදෙයි...


නියොජ්‍ය කථානායක තිලංග සුමතිපාල මහතාට සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ අමාත්‍යවරුන් 6කට එරෙහිව විශ්වාසභංග යෝජනාවක් කථානායකවරයා වෙත බාර දී තිබෙනවා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් 20 දෙනෙකු විසින් අත්සන් තබන ලද විශ්වාසභංග යෝජනාව මෙලෙස කථානායකවරයාට බාරදී ඇත.

No comments