ඩෙංගු ප්‍රතිශතය සියයට 65කින් පහළට.... | Reporter ඩෙංගු ප්‍රතිශතය සියයට 65කින් පහළට.... - Reporter

Hot News

ඩෙංගු ප්‍රතිශතය සියයට 65කින් පහළට....


2018 වර්ෂයේ ගතවූ කාල සීමාව තුල දිවයිනපුරා ඩෙංගු රෝගීන් 14,000 ක් පමණ වාර්තා වී ඇති අතර, එය 2017වර්ෂයේ එම කාලය හා සැසදීමේදී, 65% ක අඩුවීමකි.
මෙම තත්වය තවදුරටත් අවම කරගැනීම සහ නිරිත දිග මෝසම් වැසි සමයත් සමග ඇතිවිය හැකි ඩෙංගු වසංගත තත්වය වළක්වා ගැනීමේ අරමුණින් ජාතික මදුරු මර්දන සතියක්,2018 අප්‍රේල් 03 – 09යන දින වල මුළු දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සහ ඩෙංගු මර්දනය පිළිබද ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ මූලිකත්වයෙන් ක්‍රියාත්මකවේ.
එහිදී දිවයින පුරා ඩෙංගු වැඩි අවදානම් සෞඛ්‍යවෛද්‍ය නිලධාරි කොට්ටාශ 58ක දින 7ක්ද, අවධානම් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කොට්ටාශ 111ක දින 5ක්ද වශයෙන් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන අතර, අප්‍රේල් 07ත් වන සෙනසුරාදා දිනය පාසල් පරිශ්‍ර පරීක්ෂා කිරීම සදහාද, 08වන ඉරිදා දිනය ප්‍රජා දායකත්වයෙන් සිදුකරන ශ්‍රමදාන කටයුතු සදහාද වෙන්කොට ඇත.
ජාතික මදුරු මර්දන සතියසදහා දිනකට ත්‍රිවිධ හමුදාවේ, පොලිසියේ, සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ සහ ප්‍රජා සෞඛ්‍ය කණ්ඩායම් සාමාජිකයන් 10,000ක් සිය සහභාගීත්වය ලබාදේ.
මෙම වැඩසටහනේ පළමු දිනයේ සාරාංශය පහත පරිදිවේ.මෙහිදී පරිශ්‍ර 47720 පරීක්ෂා කරන ලද අතර 18% මදුරුවන් බෝවන සේ තබා ගෙන ඇති අතර 2% ක මදුරු කීටයන් හමුවී ඇත.

No comments