නිදහස් පක්ෂ ඇමතිවරුන් 6 දෙනා ඉල්ලා අස්වීමෙන් හිස් වූ කැබිනට් ඇමති ධුරවලට පත්වන අය මෙන්න | Reporter නිදහස් පක්ෂ ඇමතිවරුන් 6 දෙනා ඉල්ලා අස්වීමෙන් හිස් වූ කැබිනට් ඇමති ධුරවලට පත්වන අය මෙන්න - Reporter

Breaking News

නිදහස් පක්ෂ ඇමතිවරුන් 6 දෙනා ඉල්ලා අස්වීමෙන් හිස් වූ කැබිනට් ඇමති ධුරවලට පත්වන අය මෙන්න


අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්දය දුන් අමාත්‍යවරුන් ඉල්ලා අස්වීමෙන් පුරප්පාඩු වූ කැබිනට් අමාත්‍යධුර හය කැබිනට් සංශෝධනයේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ රාජ්‍ය හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් කිහිප දෙනෙකුට හිමි වනු ඇති බව වාර්තා වනවා.
කැබිනට් මණ්ඩල සංශෝධනයක් සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්දට පෙර සිදු වනු ඇති බවට මේ වන විට ප්‍රකාශ ද නිකුත් වී තිබෙනවා.

No comments