සඳුදා නව ආණ්ඩුවක් - නව කැබිනට් මණ්ඩලයක්.... | Reporter සඳුදා නව ආණ්ඩුවක් - නව කැබිනට් මණ්ඩලයක්.... - Reporter

Hot News

සඳුදා නව ආණ්ඩුවක් - නව කැබිනට් මණ්ඩලයක්....


ලබන සදුදා නව කැබිනට් මණ්ඩලයක් දිවුරුම් දෙන බව සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසනවා.
ඔහු මේ බව කියා සිටියේ මේ වන විට පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වෙන කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදීයි.
ඒ අනුව දැනට පවතින කැබිනට් මණ්ඩලය ලබන සදුදා ඉල්ලා අස්වන අතර නව කැබිනට් මණ්ඩලය සදුදා දිවුරුම් දෙන බවයි සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා සඳහන් කළේ.

No comments