පොල් අඩු මිලට - උත්සව සමය වෙනුවෙන් විශේෂ ජංගම අලෙවි රථ | Reporter පොල් අඩු මිලට - උත්සව සමය වෙනුවෙන් විශේෂ ජංගම අලෙවි රථ - Reporter

Hot News

පොල් අඩු මිලට - උත්සව සමය වෙනුවෙන් විශේෂ ජංගම අලෙවි රථ


එළඹෙන උත්සව සමය වෙනුවෙන් විශේෂ ජංගම අලෙවි රථ යොදා ගනිමින් අත්‍යවශ්‍යය භාණ්ඩ අලෙවි කිරීමට කටයුතු කරන බව කර්මාන්ත හා  වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යංශය පවසනවා.
එම ජංගම අලෙවි රථ මහජනතාව වැඩි වශයෙන් ගැවසෙන ස්ථානවලට යොමු කිරීමට නියමිතයි.එමඟින් ජනතාවට අවශ්‍ය සියලු‍ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව පවතින බව ද එම අමාත්‍යංශය ප්‍රකාශ කළා.
මේ අතර උත්සව සමය වෙනුවෙන් පොල් අඩු මිලට ලබාදීමට වැඩපිළිවෙළක් ආරම්භ කර ඇති බව පොල් වගාකිරීමේ මණ්ඩලය පවසනවා.
එහි සභාපති කපිල යකන්දාවල මහතා පැවසුවේ කොළඹ හා තදාසන්න නගර වල ජංගම ලොරි රථ යොදා ගනිමින් පොල් අලෙවි කිරීමේ කටයුතු සිදු කරන බවයි.

No comments