පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ගින්නක්... | Reporter පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ගින්නක්... - Reporter

Breaking News

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ගින්නක්...


පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ දන්ත ඒකකයේ අද (25) දහවල් ගින්නක් හට ගත්තා. 
ගින්නට හේතුව විදුලි කාන්දුවක් බව පොලීසිය කියා සිටියේ.
මහනුවර - මහනගර සභාවේ ගිනි නිවීමේ ඒකකයේ මැදිහත් වීමෙන් ගින්න මේ වන විට මැඩපැවැත්වූ බවයි පොලීසිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

No comments