භාෂා ප්‍රශ්නයක් නිසා ගාලු නගර සභාව උණුසුම් | Reporter භාෂා ප්‍රශ්නයක් නිසා ගාලු නගර සභාව උණුසුම් - Reporter

Breaking News

භාෂා ප්‍රශ්නයක් නිසා ගාලු නගර සභාව උණුසුම්


ගාල්ල මහා නගර සභාවේ භාෂා ප්‍රශ්නයක් උද්ගතවීම නිසා අද (10) උදෑසන 10.30ට ආරම්භ කරන ලද මංගල සභා රැස්වීම් වාරය විනාඩි දහයකට කල් තැබිණි.
නගරාධිපති ප්‍රියන්ත සහබන්දු මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කිරීමත් සමඟම ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසයේ එම්. එම්.එෆ්.රිහානා මන්ත්‍රීවරිය විසින් තමාට සභාවේ සිංහල භාෂාවෙන් සිදුකෙරෙන දේ පිළිබඳව භාෂා ගැටළුවක් ඇති බව සඳහන් කරමින් භාෂා පරිවර්තකයෙක් අවශ්‍ය බව පැවසීම නිසා සභාව එම ගාල ගෝට්ටියක් බවට පත්විය.
ඒ සමගම එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ නාගරික මන්ත්‍රී පි.එල්.දේශප්‍රිය මහතා නැගී සිටිමින් තමාට රිහානා මන්ත්‍රීවරයගේ භාෂාව නොතේරෙන බැවින් භාෂා පරිවර්තකයකුගේ සහාය ලබා ගත යුතු යැයි පැවසීමත් සමඟම නැවතත් සභාව උණුසුම් විය.
මන්ත්‍රීවරුන් නැගිට විවිධ අදහස් පළ කිරීම නිසා සභාව විනාඩි 10 යකට කල් තැබීමට නගරාධිපති  ප්‍රියන්ත සහබන්දු මහතා තීරණය කළේය. 
මේ වනවිට පැය භාගයකට ආසන්න කාලයක් ඉක්ම ගොස් ඇතත් සභාව රැස්වී නොමැත.

No comments