හලාවත නගර සභාවේ බලය එ.ජා.ප.යට.... | Reporter හලාවත නගර සභාවේ බලය එ.ජා.ප.යට.... - Reporter

Breaking News

හලාවත නගර සභාවේ බලය එ.ජා.ප.යට....


හලාවත නගර සභාවේ බලය තහවුරු කර ගැනීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමත් වුණා.ඒ අද (09) හලාවත නගර සභා ශ්‍රවණාගාරයේදී  පැවති ඡන්ද විමසිමේදී වැඩි ඡන්ද  5කින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ  තුෂාන්  අබේසේකර මහතා  තේරී පත්වීමත් සමගයි.උප සභාපතිවරයා ලෙස  තේරී පත්වුයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ  සාදුකුල් අමින් මහතායි.
හලාවත නගර සභාවේ සභාපතිවරයා හා උප සභාපතිවරයා තෝරාපත්කර ගැනීමේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා ශ්‍රී ලංකා නිදහස්  පක්ෂයේ කොටසක්  එක්ව කටයුතු කර  තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වැලකී සිටි බව සඳහන්.
හලාවත නගර සභාවේ සභිකයන්ගේ සංයුතිය මෙසේයි.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය  සභිකයන් 07
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සභිකයන් 06  
ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සභිකයන් 06  
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සභිකයන් 01
පසුගිය  දින සභාපතිවරයා හා උප සභාපතිවරයා  තෝරා පත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් ජන්ද විමසීමක්පැවැත්වීම සඳහා සභාව කැඳවා තිබු නමුත්  සභාවේ ඝනපූර්ණය නොමැති කමින් සභාව කල් දැමීමට  වයඹ පළාත් පාලන කොමසාරිස්වරයා තීරණය කළා.

No comments