ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට ජපානයේ තවත් රැකියා.... | Reporter ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට ජපානයේ තවත් රැකියා.... - Reporter

Hot News

ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට ජපානයේ තවත් රැකියා....

විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය සහ IM Japan ආයතනය සමග ඇතිකරගත් අවබෝධතා ගිවිසුම අනුව ජපානයේ රැකියා අවස්ථා සඳහා කාර්මික සේවාස්ථ අභ්‍යාසලාභීන් යොමු කිරීමේ වැඩසටහනක් මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති බැවින්, ජපන් භාෂා ප්‍රවීණතා JLPT 4 හෝ NAT 4 සමත් ශ්‍රී ලාංකික තරුණයන්හට සාත්තු සේවක රැකියා අවස්ථාවන් උදා වී ඇතැයි විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය සදහන් කළේය.
වයස අවුරුදු 18-30 අතර අ.පො.ස. උසස්පෙළ දක්වා ඉගෙනුම ලබා ඇති සුදුසුකම් සහිත රැකියා අපේක්ෂකයින්ට තම අයදුම්පත්‍රය කඩිනමින් යොමුකරන ලෙසයි කාර්යාංශය ඉල්ලීමක් කරනු ලැබේ.
අයදුම්පත් එවිය යුතු ආකාරය ,
ලියාපදිංචි තැපෑල – අලෙවිකරණ හා බඳවාගැනීම් (සාමාන්‍ය) අංශය,
ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය
අංක 234, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත, කොස්වත්ත, බත්තරමුල්ල.
විද්‍යුත් තැපෑල – mgr_mkt@slbfe.lk / ao2_mkt@slbfe.lk
ෆැක්ස් – 011 279 1814
වැඩි විස්තර සඳහා ,
කලමණාකරු – අලෙවිකරණ හා බඳවාගැනීම් (සාමාන්‍ය)
දුරකතන අංකය – 011 279 1814 රැ 011 438 8295
විද්‍යුත් තැපෑල – mgr_mkt@slbfe.lk
වෙබ් අඩවිය – www.slbfe.lk

No comments