අගමැති ගංගාරාම විහාරස්ථානයට පැමිණ ආශිර්වාද ලබා ගනී... | Reporter අගමැති ගංගාරාම විහාරස්ථානයට පැමිණ ආශිර්වාද ලබා ගනී... - Reporter

Breaking News

අගමැති ගංගාරාම විහාරස්ථානයට පැමිණ ආශිර්වාද ලබා ගනී...


විශ්වාසභංගය යෝජනාවෙන් ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කොළඹ, හුණුපිටිය ගංගාරාම විහාරස්ථානයට පැමිණ ආශිර්වාද ලබා ගත්තේය.

එහිදී ගංගාරාම විහාරධිපති පූජය ගල්බොඩ ඥාණිස්සර නාහිමි ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට ආශිර්වාද කිරීම සඳහා සෙත් පිරිත් සජ්ඣායනා කළේය.

මෙම අවස්ථාවට අග්‍රාමාත්‍ය බිරිඳ මහාචාර්ය මෛත්‍රී වික්‍රමසිංහ මහත්මිය ඇතුළු මැති ඇමැතිවරුන් පිරිසක් එක්ව සිටියහ.ආගමික වතාවත්වලින් අනතුරුව අග්‍රාමාත්‍යවරයා විහාරස්ථානයෙන් පිටව ගියේ ඔහුට සුබ පැතීමට පැමිණ සිටි ජනතාවට අචාර කරමිනි.

No comments