හෙට පාර්ලිමේන්තු ගැලරිය වැඩිහිටියන්ට පමණයි.... | Reporter හෙට පාර්ලිමේන්තු ගැලරිය වැඩිහිටියන්ට පමණයි.... - Reporter

Hot News

හෙට පාර්ලිමේන්තු ගැලරිය වැඩිහිටියන්ට පමණයි....


අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාව විවාදයට ගැනීම හෙට දිනයේ සිදුවනවා.එනිසා හෙට පාර්ලිමේන්තු ගැලරිය වැඩිහිටියන්ට පමණක් සීමා කර ඇතැයි සඳහන්.
හෙට දිනයේ පැවැත්වීමට නියමිත මෙම විවාදය මහජනතාවට දැක බලා ගැනීමට ඉඩ දිය යුතු නිසා මෙම තීරණය ගෙන තිබෙනවා.හෙට දිනයේ පැමිණෙන සියලුම දෙනා වෙනුවෙන් පමහජන ගැලරිය මෙන්ම කතානායක ගැලරිය ද සුදානම් කර තිබෙනවා.
පැමිණෙන අමුත්තන්ට මඟපෙන්වීම සඳහා විශේෂ කාර්ය මණ්ඩලයක් ද යොදවා ඇතැයි වාර්තා වනවා. 

No comments