ශ්‍රී ලංකා සිතියමේ වෙනසක් - හේතුව මෙන්න... | Reporter ශ්‍රී ලංකා සිතියමේ වෙනසක් - හේතුව මෙන්න... - Reporter

Breaking News

ශ්‍රී ලංකා සිතියමේ වෙනසක් - හේතුව මෙන්න...


වෙනස්කම් ඇතුළත් කර සකසන ලද මෙරට නව සිතියම ලබන මැයි මස අගවන විට නිකුත් කිරිමට සැලසුම් කර ඇති බව මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
ඒ අනුව ඊට අදාළ දත්ත රැස් කිරීම් මේ වනවිට අවසන් කර ඇති බවයි මිනුම්පති පී.එන්.පී උදයකාන්ත මහතා පැවසුවේ.
කොළඹ වරාය නගරයේ ඉදිකිරීම සහ අනෙකුත් ප්‍රදේශවල සිදු වූ භූමියේ වෙනස්කම් හේතුවෙන් මෙලෙස නව සිතියමක් සැකසීම ආරම්භ කෙරුණා.
එලෙස සැකසූ නව සිතියම මුද්‍රණය කිරීමේ කටයුතු ඉදිරියේදී සිදුකරන බවයි මිනුම්පති පී.එන්.පී.උදයකාන්ත මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

No comments