රියදුරු බලපත්‍ර තරග විභාගය - ඩිජිටල් ක්‍රමයට.... | Reporter රියදුරු බලපත්‍ර තරග විභාගය - ඩිජිටල් ක්‍රමයට.... - Reporter

Breaking News

රියදුරු බලපත්‍ර තරග විභාගය - ඩිජිටල් ක්‍රමයට....


රියදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා පැවැත්වෙන තරග විභාගය ඩිජිටල් ක්‍රමයට පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති බව මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් දෙපාර්තමෙන්තුව පවසනවා.
අදාළ වැඩපිළිවෙල මෙරට ක්‍රියාත්මක වන්නේ පළමු වරටයි.ලබන මැයි මස සිට මෙම නව ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජගත් චන්ද්‍රසිරි මහතා පැවසුවේ.
විභාග අක්‍රමිකතා වැළැක්වීම සහ කඩිනමින් විභාග ප්‍රථීපල නිකුත් කිරීම මෙම වැඩපිළිවෙලෙහි අරමුණ වනවා.නව වැඩපිළිවෙළ යටතේ අයැදුම්කරුවන් 150කට පමණ එකවර විභාගයට පෙනී සිටිය හැකි වන බව ද ජගත් චන්ද්‍රසිරි මහතා කියා සිටියා.

No comments