ගාල්ලේ නිමි ඇඳුම් ගබඩාවක ගින්නක්.... | Reporter ගාල්ලේ නිමි ඇඳුම් ගබඩාවක ගින්නක්.... - Reporter

Breaking News

ගාල්ලේ නිමි ඇඳුම් ගබඩාවක ගින්නක්....


ගාල්ල, දංගෙදර ප්‍රදේශයේ ඇඟලු‍ම් ගබඩාවක අද අලුයම ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා.ගින්න මේ වන විට මැඩපවත්වා ඇති අතර, ගබඩා කර තිබූ ඇඟලුම් තොග රැසක් විනාශ වී ඇති බවයි පොලීසිය පැවසුවේ.
විනාශයට පත් වූ මුළු ඇඟලු‍ම්වල වටිනාකම රුපියල් කෝටි 05 කට අධිකයි. ගින්නට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණය වී නැහැ

No comments