ශ්‍රී.ලං.නි පක්ෂය විශ්වාසභංගයට ඡන්දේ දෙන්නේ නැහැලු.... | Reporter ශ්‍රී.ලං.නි පක්ෂය විශ්වාසභංගයට ඡන්දේ දෙන්නේ නැහැලු.... - Reporter

Hot News

ශ්‍රී.ලං.නි පක්ෂය විශ්වාසභංගයට ඡන්දේ දෙන්නේ නැහැලු....විශ්වාසභංගයට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඡන්දය නොදී සිටීමට තීරණය කර ඇති බව ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා පවසයි.අග්‍රාමාතයවරයාට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනා විවාදය අද(04) පෙරවරු 10.00ට ආරම්භ විය.

විශ්වාසභංගයට අදාළ ඡන්ද විමසීම අද රාත්‍රී 9.30ට පැවැත්වේ.

No comments