පළාත් සභා මැතිවරණය පැරණි ක්‍රමයටම - අමාත්‍ය හලීම් | Reporter පළාත් සභා මැතිවරණය පැරණි ක්‍රමයටම - අමාත්‍ය හලීම් - Reporter

Breaking News

පළාත් සභා මැතිවරණය පැරණි ක්‍රමයටම - අමාත්‍ය හලීම්


එළඹෙන පාලාත් සභා මැතිවරණය පැරණි ක්‍රමයටම පැවැත්වීමට පක්ෂ නායකයින් එකඟ වූ බව තැපැල් සේවා අමාත්‍ය ඒ.එච්.එම්. හලීම් මහතා පවසනවා.
හෙතෙම මේ බව කියා සිටියේ මහනුවර ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහනකට එක්වෙමින්.
මේ පළාත් සභා මැතිවරණය මන් හිතන්නේ අපේ පක්ෂ නායකයින් ඔක්කොම එකතු වෙලා පරණ ක්‍රමයට පවත්වන්න තීන්දු කරලා තියෙනවා.ඒ අනුව අපි සංවිධායකයින් විදියට අපි හැමෝම පළාත් සභා මැතිවරණයට අපි සුදානම් වෙලා ඉන්නවා. අපි මනාප ක්‍රමයේ පසුගිය පරාජයත් සමඟ මේ පළාත් සභාව නිශ්චිත වශයෙන් ජයග්‍රහණය කරනවා. මම පළාත් අමාත්‍යවරයෙක් විදියට කටයුතු කළා. විශාල වැඩ කොටසක් කළා. ඊට හේතුව ඒ කාලේ මම පලවෙනි පළාත් අමාත්‍යවරයා විදියට කටයුතු කළේ. ඒ කාලේ මට අමාත්‍යධුර ගණනාවක්  තිබුණා. මන් හිතන්නේ අද ඉන්නෙත් හොද දක්ෂ පිරිසක්. එයාක්ලටත් වැඩ කරන්න පුළුවන්.

No comments