නව තනතුරු සඳහා එ.ජා.ප.යෙන් නම් ලැයිස්තුවක්... | Reporter නව තනතුරු සඳහා එ.ජා.ප.යෙන් නම් ලැයිස්තුවක්... - Reporter

Hot News

නව තනතුරු සඳහා එ.ජා.ප.යෙන් නම් ලැයිස්තුවක්...


ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව එක්සත් ජාතික පෙරමුණට 2020 වන තෙක් ආණ්ඩුව ගෙන යා හැකි බව එක්සත් ජාතික පක්ෂය පවසනවා.
ගාල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් අමාත්‍ය වජිර අබේවික්‍රම මහතා මේ බව කියා සිටියා.
2020 වෙනකන් මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව පිළිගත් වැඩිම ආසන සංඛ්‍යාවක් හිමි දේශපාලන පක්ෂය එක්සත් ජාතික පෙරමුණ.  එතකොට එක්සත් ජාතික පෙරමුණ තමයි මොනවා කළත් ආණ්ඩුව හදන්න තියෙන්නේ 2020 වෙනකන්. එතකොට  එක්සත් ජාතික පෙරමුණ ප්‍රදාන ඊළග වචනේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් වෙනවා ස්වාධීන කණ්ඩායම් වෙනත් පක්ෂ. එතකොට ඕනෑම අවස්තාවක රජය පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය පුර්ණ ශක්තිය  2020 වෙනකන් රජය තුළ තිබෙනවා.
විපක්ෂ නායක ධූරය සම්බන්ධයෙන් ද අමාත්‍යවරයා එහිදී අදහස් පළ කළා.
විපක්ෂනායක ධුරය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව හිමිවන්නේ පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂයේ නායකයා විසින් දැනුම්දෙනු ලබන   පණිවිඩය තමයි කතානායකවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව තුළ පිළිඹිබු කරන්නේ.  එතකොට පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂය හැටියට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය කතානායකවරයා වෙත දැනුම් දීලා තිබෙනවා ජාතික ආණ්ඩුවක් සඳහා කටයුතු කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ බලන්නේ පිළිගත් වැඩිම ආසන සංඛ්‍යාවක් හිමි දේශපාලන පක්ෂය දැනුම් දුන්නට පසු විපක්ෂනායක තෝරන්න පුළුවන්. ඒ අනුව පැහැදිලි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සම්පරදාය අනුවත්, අනුවත් විපක්ෂනායක හසුරවන හැටි.

No comments