ඉතිහාසයම කන පිට පෙරලූ මව්කුස සිටි දරුවෙකුගේ හිස සහ ගෙළ ප්‍රදේශය පමණක් පිටතට කල සැත්තකම මෙන්න.... (PHOTOS) | Reporter ඉතිහාසයම කන පිට පෙරලූ මව්කුස සිටි දරුවෙකුගේ හිස සහ ගෙළ ප්‍රදේශය පමණක් පිටතට කල සැත්තකම මෙන්න.... (PHOTOS) - Reporter

Hot News

ඉතිහාසයම කන පිට පෙරලූ මව්කුස සිටි දරුවෙකුගේ හිස සහ ගෙළ ප්‍රදේශය පමණක් පිටතට කල සැත්තකම මෙන්න.... (PHOTOS)
ගෙළ ප්‍රදේශයේ විශාල ගෙඩියක් ඇති වීම නිසා ස්වසන මාර්ගය හා පෙනහළු අවහිර වීම නිසා (Teratoma ) නැමැති රෝගී තත්ත්වයෙන් මව්කුස සිටි දරුවෙකුගේ හිස සහ ගෙළ ප්‍රදේශය පමණක් පිටතට ගෙන දරුවා හා මවගේ පෙකණි වැල අතර සම්බන්ධතාව බිඳ නොදමා පැය දෙකක පමණ සැත්කමකින් පසු දරුවා නිරුපද්‍රිතව පිටතට ගැනීමට පේරාදෙණිය ශික්ෂණ රෝහලේ වෛද්‍ය කණ්ඩායමක් සමත්ව තිබෙනවා.
මෙවැනි සැත්කමක් සාර්ථකව සිදුකර දරුවෙකුගේ ජීවිතය මෙරටදී බේරාගත් ප්‍රථම අවස්ථාව ලෙස මෙය ඉතිහාසයට එක්වෙයි.

දරුවාගේ ස්වසන මාර්ගය අවහිරවන සේ පිහිටි ගෙඩිය සැත්කම මගින් සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කිරීම අසීරු බැවින් ගෙඩිය නිසා ස්වසන මාර්ගයේ පවතින අවහිරතාව සැත්කම මගින් නළයක් යොදා තාවකාලිකව ඉවත් කර ඇත.
පේරාදෙණිය ශික්ෂණ රෝහල ස්ථාපිත කර ගෙවුණු වසර 40 ක කාලය තුළ මෙවැනි සැත්කමක් සිදුකර නොමැති අතර සැත්කමෙන් පසු දරුවා පේරාදෙණිය සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක ළමා රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකයට යොමුකර තිබේ.

No comments