බොලිවුඩ් තාරකාවියන්ගේ පෙනුම වෙනස් වූ හැටි (PHOTOS) | Reporter බොලිවුඩ් තාරකාවියන්ගේ පෙනුම වෙනස් වූ හැටි (PHOTOS) - Reporter

Hot News

බොලිවුඩ් තාරකාවියන්ගේ පෙනුම වෙනස් වූ හැටි (PHOTOS)

මුලු මහත් ලෝකයක්ම ආදරය කරනවා බොලිවුඩයට. ඒ වගේම තමයි බොලිවුඩයේ ඉන්න සුරුපී තරුවලටත් අපි ඉතාමත් ආදරෙයි.
අද වනවිට බොලිවුඩයේ සුරූපී තාරකාවියන් බවට පත්ව සිටින ඇතැම් රංගන ශිල්පිණියන් රංගනයට පැමිණීමට පෙර වර්ථමානයේ පවතින පෙනුමට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් පෙනුමක් තමයි තිබිලා තියෙන්නේ..
මේ ඒ විදිහට රුව වෙනස්වුණු බොලිවුඩ් තාරකාවියන් කිහිප දෙනෙක්..
දීපිකා පදුකොන්
ප්‍රියංකා චොප්රා
බිපාෂා බාසු
විද්‍යාබාලන්
ශිල්පා ශෙට්ටි
කරිෂ්මා කපූර්
කාජල්No comments