අගමැති තුමා ලොව දිගම අර්තාපල් කේක් ගෙඩිය කඩුවෙන් කැපුවේ මෙහෙමයි....(VIDEO / PHOTO) | Reporter අගමැති තුමා ලොව දිගම අර්තාපල් කේක් ගෙඩිය කඩුවෙන් කැපුවේ මෙහෙමයි....(VIDEO / PHOTO) - Reporter

Hot News

අගමැති තුමා ලොව දිගම අර්තාපල් කේක් ගෙඩිය කඩුවෙන් කැපුවේ මෙහෙමයි....(VIDEO / PHOTO)


අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ සංචාරක හෝටලයක ලොව දිගම අර්තාපල් කේක් ගෙඩිය කැපීමට පසුගිය දිනක සහභාගී වුණා.

මෙම කේක් ගෙඩිය එම හෝටලයේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් ලෝක වාර්තාවක් පිහිටුවීමට නිර්මාණය කල එකක් වෙනවා.
මෙහි දිග මීටර 111ක්වන අතර එහි බර කිලෝ ග්‍රෑම් 380ක් වූ බවයි පැවසෙන්නේ.

No comments