මෛත්‍රී ජනාධිපති සමග ආණ්ඩුව ඉදිරියටම යනවා – විශ්වාසභංගයෙන් පසු රනිල් කිව්ව දේ..! (VIDEO) | Reporter මෛත්‍රී ජනාධිපති සමග ආණ්ඩුව ඉදිරියටම යනවා – විශ්වාසභංගයෙන් පසු රනිල් කිව්ව දේ..! (VIDEO) - Reporter

Breaking News

මෛත්‍රී ජනාධිපති සමග ආණ්ඩුව ඉදිරියටම යනවා – විශ්වාසභංගයෙන් පසු රනිල් කිව්ව දේ..! (VIDEO)


යහපාලන අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා ආණ්ඩුව ඉදිරියට ගෙන යන බවත්, ඒ සඳහා ජනාධිපතිවරයා හමුවී සාකච්ඡා කරන බවත් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.
විශ්වාස භංග යෝජනාවට අදාළ ඡන්ද විමසීමෙන් පසු පාර්ලිමේන්තු සංකීරණයේ දී ජනමාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අගමැතිවරයා එලෙස කීවේය.
” විශ්වාස භංගය පරාජයට පත් වුණා. අපෙන් කට්ටියක් ගැලවුණා. යහපාලන අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට ආණ්ඩුව ඉදිරියටම යනවා. සිකුරාදා ජනපති හමුවෙනවා. විශ්වාස භංගයට ඡන්දය දුන් නුදුන් සැමට ස්තුතියි..!

No comments