ලෙස්ටර්ගේ නිධානයේ ගාමිණී පිහියෙන් අනිනු බලා සිටි මාලනී රූපවාහිනී මැදිරියේදී හඩයි video | Reporter ලෙස්ටර්ගේ නිධානයේ ගාමිණී පිහියෙන් අනිනු බලා සිටි මාලනී රූපවාහිනී මැදිරියේදී හඩයි video - Reporter

Breaking News

ලෙස්ටර්ගේ නිධානයේ ගාමිණී පිහියෙන් අනිනු බලා සිටි මාලනී රූපවාහිනී මැදිරියේදී හඩයි video

දිවංගත කලා ශිල්පී ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස්ගේ ගුණ සැමරීම වෙනුවෙන් අද දිනයේ දහවල් කාලයේ බොහෝ රූපවාහිනී නාලිකාවල සජීවී වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරන ලද අතර ජාතික රූපවාහිනියට පැමිණි කලා ශිල්පිණියක වූයේ ලෙස්ටර්ගේ චිත්‍රපට ගණනාවක රඟපෑ නිළි රැජිණ මාලනී ෆොන්සේකාය.
එම කථාබහ අතරතුර ලෙස්ටර්ගේ සුවිශේෂ චිත්‍රපටයක්වූ ‘නිධානය‘ ජවනිකාවක් රූපවාහිනීයේ පෙන්වූයේ මාලනී ෆොන්සේකාගේ කතාව මදකට නතර කරමිනි.
එම ජවනිකාවේදී සිනමා නළු ගාමිණී නිධානයක් ලබාගන්නට සිනමා නිළි මාලනීව පිහියකින් ඇණ ඝාතනය කරන්නට උත්සාහ කළ අයුරු විකාශය වූ අතර එය බලා සිටි මාලනීට රූපවාහිනි මැදිරිය තුළදී කඳුළු පැමිණෙනු දැකිය හැකි විය.
එම සංවේදී ජවනිකාව ඇතුළත් වීඩියොව පහතින්gossiplankanews

No comments