වෙලගමගේ වත්තට හොරු පැනලා | Reporter වෙලගමගේ වත්තට හොරු පැනලා - Reporter

Breaking News

වෙලගමගේ වත්තට හොරු පැනලා

හිටපු ප්‍රවාහන අමාත්‍ය හා වත්මන් කළුතර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතාගේ ඉඩමකින් 
රුපියල් 50000/- කට වඩා වටිනා මහෝගනී ගස් දෙකක් හොරෙන් කැපු පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට ගත් බව වැලිපැන්න පොලිසිය පවසයි.

වැලිපැන්න 5 කණුව ප්‍රදේශයේ පිහිටි තමන්ට අයත් ඉඩමකින් අනවසරෙන් මහෝගනී ගස් දෙකක් කපා ඇති බවට පාලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතා විසින් වැලිපැන්න පොලිසියට කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව කරන ලද පරීක්ෂණයේ දී එක් සැකකරුවෙකු සහ ලී මෝලකට විකුණා තිබු මහෝගනී දැව කඳන් කීපයක් පොලිස් බාරයට ගෙන තිබේ.

මෙම දැව සොරකමට සම්බන්ධ අනෙකුත් සැකකරුවන් සහ දැව ප්‍රවාහනය කළ වාහනය අත්අඩංගුවට ගැනීමට වැඩිදුර පරීක්ෂණ පැවැත්වෙන බවත් සොරෙන් කපන ලද මහෝගනී ගස්වල වටිනාකම තක්සේරු කිරීම සඳහා දැව වාර්තාවක් ලබා ගැනීමට නියමිතය.

No comments