කළු ගඟ දෙපස ජීවත්වෙන අයට විශේෂ පණිවුඩයක් | Reporter කළු ගඟ දෙපස ජීවත්වෙන අයට විශේෂ පණිවුඩයක් - Reporter

Hot News

කළු ගඟ දෙපස ජීවත්වෙන අයට විශේෂ පණිවුඩයක්

පවතින වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් අද(23) රාත්‍රිය වන විට කළු ගඟේ ජල මට්ටම ඉහළ යා හැකි බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.
මේ හේතුවෙන් කළු ගඟ ආශ්‍රිතව ජීවත්වන ජනතාව වඩාත් කල්පනාකාරි වන ලෙසයි එම දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවට දැනුම් දෙයි.

No comments