සංගා ක්‍රිකට් ලොව රන් දෙවොල “ලෝඩ්ස් ක්‍රීඩාංගනය” මිළට ගනී..! | Reporter සංගා ක්‍රිකට් ලොව රන් දෙවොල “ලෝඩ්ස් ක්‍රීඩාංගනය” මිළට ගනී..! - Reporter

Hot News

සංගා ක්‍රිකට් ලොව රන් දෙවොල “ලෝඩ්ස් ක්‍රීඩාංගනය” මිළට ගනී..!

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු සිපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක කුමාර් සංගක්කාර පිලිබදව මේ දිනවල ලෝකයේම අවධානය යොමුව තිබෙනවා.
ඒ ඔහු විසින් ක්‍රිකට් ලොව රන් දෙවොල නමින් හදුන්වන ලෝක පුජිත ලෝඩ්ස් ක්‍රීඩාංගනයේ කොටසක් මුදල් දි මිලදී ගැනීමත් සමගය.
ජිවිතයේ එක් වතාවක් පමණක් ලැබෙන මේ අවස්ථාවේ ප්‍රථමයා ලෙස කුමාර් සංගක්කාර ඉතිහාස ගත තිබෙන්නේ මෙලෙස ලෝඩ්ස් ක්‍රීඩාංගනයේ කොටසක් මිලදී ගත් පළමු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා වෙමින්ය.
විදෙස් වාර්තා සදහන් කර තිබෙන්නේ ලෝඩ්ස් ක්‍රීඩාංගනයේ කොටස් ක්‍රීඩකයන්ට පමණක් නොව ප්‍රේක්ෂකයන්ටද මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් පවතින අතර කොටසක අවම මිල පවුම් 500 ක මුදලක් වෙන බවය.
මෙලෙස පවුම් 500 ක මුදලක් ගෙවා කුමාර් සංගක්කාර විසින් ලෝඩ්ස් ක්‍රීඩාංගනයේ කොටසක් මිලදී ගෙන ඇති බවත් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා.

No comments