කාන්තාවක් පැදවූ කාරයක් මීගොඩදී දුම් රියේ ගැටේ(CCTV) | Reporter කාන්තාවක් පැදවූ කාරයක් මීගොඩදී දුම් රියේ ගැටේ(CCTV) - Reporter

Hot News

කාන්තාවක් පැදවූ කාරයක් මීගොඩදී දුම් රියේ ගැටේ(CCTV)


කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයේ මීගොඩ පැල්පොලවත්ත අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ගය හරහා ගමන් ගත් මෝටර් රථයක් දුම්රියක ගැටීමෙන් පෙර දින (15) සිදුවු අනතුරේ CCTV දර්ශන
අනතුරෙන් මෝටර් රථයේ ගමන් ගත් මවක සහ දියණියක බරපතල තුවාල ලබා හෝමාගම මූලික රෝහලට ඇතුලත් කෙරුනා.
“ ආරක්ෂාකාරී රිය පැදවීමක් තුලින් මාර්ග අනතුරු වලින් තොර සමාජයක් බිහිකිරිමට" මෙම අනතුරෙහි ජායාරූප හා වීඩියො විමසා බලා සිහියේ තබා ගැනීමට උපකාරීවනු පිනිස පලකරනු ලැබේ.
රූපරාමු උපුටාගැනීම - ජාතික රූපවාහිනීය
rdmns


No comments