බිරිඳගේ රැවුල නිසා දික්කසාදය ඉල්ලූ සැමියාට පෙරලා නඩු | Reporter බිරිඳගේ රැවුල නිසා දික්කසාදය ඉල්ලූ සැමියාට පෙරලා නඩු - Reporter

Hot News

බිරිඳගේ රැවුල නිසා දික්කසාදය ඉල්ලූ සැමියාට පෙරලා නඩු

ඉන්දියාවේ සිදුවූ මෙම අරුම පුදුම සිදුවීම Times of India සඟරාව විසින් වාර්තාකර ඇති අතර රුපෙශ් නම් වන නඩුව නොනුකල තැනැත්තා රූපා(නිවැරදි නම සඳහන් කර නොමැත)නම් වන කතක් සමඟ විවාහ ගිවිසගෙන ඇති අතර මෙම සිද්ධියට හේතුව වී ඇත්තේ ඔවුන්ගේ විවහය තම දෙමව්පියන් විසින් සැලසුම් කල එකක් වන අතර සහ විවාහ උත්සවය අවස්ථාවේදී මනමාලිය තම මුහුණ ආවරණය කරගෙන් සිටීම හේතුවෙනි.

රූපෙශ් සඳහන් කර ඇති අන්දමට "මම ඇයව මුලින්ම දකින අවස්ථාවේදී ඇගේ මුහුණේ මේකප් තට්ටුවක් තවරා තිබුනා,විවහයෙන් දින හතකට පසුව මම මගේ රාජකාරි නිමවී නිවසට පැමිණි අවස්ථාවේදී ඇගේ මුහුණ වටා රැවුලක් සහිත බවත් ඇගේ කටහඬ පිරිමියෙකුට සමාන වුවා" යැයි ඔහු මාධ්‍යට ප්‍රකාශ කර තිබුනා.

කෙසේ හෝ ඉන්දීය අධිකරණයට ගොනුකළ දික්කසාද නඩුවක් විභාගයට ගන්නා බවත්,රූපා ගේ පාර්ශවයෙන් ඇයව මානසික වශයෙන් පිඩාවට පත්කලා යැයි පෙරලා රූපෙශ් හටද නඩු පවරා ඇති බව ඉන්දීය පුවත් පත තවදුරත් සඳහන් කර තිබුනා.


Courtesy : hirutv.lk/blog

No comments