තායිලන්තයේ ලෙනක් තුළ සිර වූ පාපන්දු ක්‍රීඩකයින් මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුම | Reporter තායිලන්තයේ ලෙනක් තුළ සිර වූ පාපන්දු ක්‍රීඩකයින් මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුම - Reporter

Breaking News

තායිලන්තයේ ලෙනක් තුළ සිර වූ පාපන්දු ක්‍රීඩකයින් මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුම

තායිලන්තයේ ලෙනක් තුළ සිර වූ පාපන්දු ක්‍රීඩකයින් මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුම්වලට අධික වර්ෂාවෙන් බාධා එල්ල වී තිබේ.
විදෙස් වාර්තාවන්හි දැක්වෙන්නේ, ගලවා ගැනීමේ සේවකයින් මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුම්හි නිරත වුව ද ලෙන තුළ ජලය පිරීම හේතුවෙන් එම ප්‍රයත්නය අසාර්ථක වී ඇති බව ය.
ඒ හේතුවෙන් ප්‍රධාන පිවිසුම හැර වෙනත් ස්ථානයකින් ලෙන තුළට ඇතුළු වීමට බලධාරීහු උත්සහ දරමින් සිටිති.
12 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත පාපන්දු කණ්ඩායම සහ පුහුණුකරුගෙන් පසුගිය සෙනසුරාදා සිට කිසිදු තොරතුරක් නොමැති බව විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ ය.
තායිලන්තයේ ලෙනක් තුළ සිර වූ පාපන්දු ක්‍රීඩකයින් මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුම්වලට අධික වර්ෂාවෙන් බාධා

No comments