පොසොන් වෙනුවෙන් අනුරාධපුර පාසල් කිහිපයක් හෙට සිට වැසේ | Reporter පොසොන් වෙනුවෙන් අනුරාධපුර පාසල් කිහිපයක් හෙට සිට වැසේ - Reporter

Hot News

පොසොන් වෙනුවෙන් අනුරාධපුර පාසල් කිහිපයක් හෙට සිට වැසේ

පොසොන් උත්සවය හේතුවෙන් අනුරාධපුරයේ පාසල් කිහිපයක් හෙට සිට 29 වැනි දා දක්වා දින හතරක් වසා දැමීමට උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලය, අනුරාධපුර වලිසිංහ හරිස්චන්ද්‍ර මහා විද්‍යාලය, සහිරා මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලය, මහා බෝධිය විදුහල, මිහින්තලේ මහා විදුහල සහ තන්තිරිමලේ විමලඥාණ යන පාසල් වසා දැමෙනු ඇති.

පොසොන් උත්සවයේ රාජකාරි කටයුතු කිරිම සඳහා පැමිණෙන ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයින්ගේ නවාතැන් පහසුකම් සඳහා මෙම පාසල් වෙන් කර ඇති බව උතුරු මැද පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ නිර්මලා ඒකනායක මහත්මිය සඳහන් කළා ය.

මීට අමතරව අනුරාධපුර ස්වර්ණපාලි බාලිකා විදුහල, විවේකානන්ද මහ විදුහල, නිවන්තකචේතිය මහ විදුහල, කම්මලක්කුලම විදුහල, කුරුන්දන්කුලම මහා විදුහල, මිහින්තලේ මුස්ලිම් විද්‍යාලය සහ මිහින්තලේ ආදර්ශ ප්‍රාථමික පාසල යන පාසල් ලබන 28 සහ 29 යන දෙදින පමණක් වසා දැමීමට ද පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබේ.

(under the courtesy of newsfirst.lk web)

No comments