රනිල්ගේ මෙලෝ රහක් නැති සිංදුව(video) | Reporter රනිල්ගේ මෙලෝ රහක් නැති සිංදුව(video) - Reporter

Hot News

රනිල්ගේ මෙලෝ රහක් නැති සිංදුව(video)

Black සංගීත කණ්ඩායමේ ප්‍රධානී රනිල් අමිර්තයියා ඔහුගේ නවතම ගීතයේ (26) එළිදක්වනු ලැබුවා. අලුත්ම වෙනසක් සමඟින් කරළියට පැමිණි මෙම ගීතය ඔහු නම් කර ඇත්තේ ''මෙලෝ රහක් නැති සින්දුවක්'' යනුවෙන්. ගීතයේ පද රචනය චින්තන ධර්මදාස විසින් සිදුකර ඇති අතර එයට සංගීතය සපයන්නේ Black සංගීත කණ්ඩායම විසින්මයි.
පසුගිය දිනෙක Black සංගීත කණ්ඩායමේ ප්‍රධානී රනිල් අමිර්තයියා හා චින්තන ධර්මදාස සමග ආරවුලක් ඇති වූ බවට වන ෆේස්බුක් සටහනක් දැකගන්නට ලැබුණු අතර එයින් කියැවුණේ මෙම ගීතය පිළිබඳව බවයි රනිල් අමිර්තයියා පවසා සිටින්නේ.
මේ ඔවුන්ගේ නවතම ගීතයයි...

No comments