ලොව හොදම කෘතියට හිමි "ස්වර්ණමය මෑන් බුකර්" සම්මානය ලංකාවේ උපන් ඔන්ඩච්චිට | Reporter ලොව හොදම කෘතියට හිමි "ස්වර්ණමය මෑන් බුකර්" සම්මානය ලංකාවේ උපන් ඔන්ඩච්චිට - Reporter

Breaking News

ලොව හොදම කෘතියට හිමි "ස්වර්ණමය මෑන් බුකර්" සම්මානය ලංකාවේ උපන් ඔන්ඩච්චිටමෑන් බුකර් සම්මානය දිනාගත් ග්‍රන්ථ අතුරින් හොඳම කෘතියට "ස්වර්ණමය මෑන් බුකර් සම්මානය​" පිරිනැමීම ඊයේ සිදු වුණා.
මෙහිදී සම්මානය දිනාගත් කෘතිය වූයේ මයිකල් ඔන්ඩච්චිගේ "ද ඉන්ග්ලිෂ් පේෂන්ට්" නවකතාවයි.
"ස්වර්ණමය මෑන් බුකර් සම්මානය​" පිරිනමන ලද්දේ මෑන් බුකර් සම්මානයේ පනස්වන සංවත්සරය සැමරීම පිණිසයි. මෙහිදී සෑම දශකයකට ම අදාල ව එක් කෘතිය බැගින් තෝරාගන ඒවා අතුරින් නැවතත් හොඳම කෘතිය තෝරාගනු ලැබුණා. විනිශ්චයකරුවන් පස් දෙනෙකු එක් එක් දශකයේ හොඳම කෘතිය තෝරාගත් අතර​, අවසන් තෝරාගැනීම කෙරුණේ විවෘත ඡන්දයකින්.
මෙම සම්මානය ලැබූ අවස්ථාවේ ඔන්ඩච්චි කියා සිටියේ ඔහු මෙම සම්මානය ලැබීම පිළිබඳ පුදුමයට පත් වන බවයි. තම කෘතිය අනුසාරයෙන් කළ චිත්‍රපටය අධ්‍යක්ෂණය කළ, නැසී ගිය ඇන්තනි මින්ගෙල්ලා සිහිපත් කළ ඔන්ඩච්චි, මෙම ත්‍යාගය ලැබීමට ඔහු ද විශාල අනුබලයක් වන්නට ඇතැයි කියා සිටියා.
"ඉන්ග්ලිෂ් පේෂන්ට්" කෘතිය 1992 දී බුකර් සම්මානය දිනා ගත් අතර 1996 දී ඒ අනුසාරයෙන් චිත්‍රපටයක් තැනුණා. මීට ඇකඩමි සම්මාන නවයක් ප්‍රධානය කෙරුණා.
මයිකල් ඔන්ඩච්චි ශ්‍රී ලංකාවේ උපන් කැනේඩියානු ලේඛකයෙක්.
සටහන - චාමර සුමනපාල


No comments