කාන්තා රැඳවියන් 10ක් බන්ධනාගාර වහලය උඩ | Reporter කාන්තා රැඳවියන් 10ක් බන්ධනාගාර වහලය උඩ - Reporter

Hot News

කාන්තා රැඳවියන් 10ක් බන්ධනාගාර වහලය උඩ
වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ කාන්තා අංශයේ වහලය මත මේ වන විට එහි කාන්තා රැඳවියන් 10 දෙනෙකු නැග උපවාසයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ කාන්තා අංශයේ 11 වැනිදා නොසන්සුන්තාවක් ද හට ගෙන තිබූ අතර ඒ, රැඳවියන්ට පිටතින් රැගෙන එන ආහාර සීමා කිරීම හේතුවෙන්.

ආහාර පිටතින් ලබා ගැනීමට අවසර හිමි ඇතැම් කාන්තා රැඳවියන් පිටතින් අවශ්‍ය ප‍්‍රමාණයටත් වඩා වැඩි ආහාර ප‍්‍රමාණයක් ලබා ගන්නා බවයි බන්ධනාගාර ආරංචි පැවසුවේ.

ඒ හරහා තහනම් ද්‍රව්‍ය වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ කාන්තා අංශයේ රැඳවියන්ට ලැබිය හැකි බවද බන්ධනාගාර ආරංචි පැවසුවා.

මේ හේතුවෙන්  පිටතින් ආහාර ලබා ගන්නා කාන්තා රැඳවියන්ට ලබා ගත හැකි වන්නේ එක් අයෙකුට සරිලන ආහාර පමණක් බව කාන්තා රැඳවියන්ට දන්වා තිබෙනවා. ඊට විරෝධය පළ කරමින් කාන්තා රැඳවියන් පිරිසක් කලහකාරී ලෙස හැසිරී තිබුණා.

එහිදී පිරිස පාලනය කර සිර මැදිරිවලට යොමු කිරීම සඳහා වැලිකඩ පිරිමි බන්ධනාගාරයේ නිලධාරීන්ද පැමිණ තිබුණා.

No comments