වනඅලියෙකුට බිළිවු පියාගේ දේහයට වැඳ දියණිය ශිෂ්‍යත්වයට රැගෙන ගිය විදුහලපතිනිය. | Reporter වනඅලියෙකුට බිළිවු පියාගේ දේහයට වැඳ දියණිය ශිෂ්‍යත්වයට රැගෙන ගිය විදුහලපතිනිය. - Reporter

Hot News

වනඅලියෙකුට බිළිවු පියාගේ දේහයට වැඳ දියණිය ශිෂ්‍යත්වයට රැගෙන ගිය විදුහලපතිනිය.

වන අලි පහරදිමකින් පසුගියදා මියගිය අම්පාර පන්නල්ගම කුමන ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි අරුණ ශාන්ත යන අයගේ දියණිය අද (05) අම්පාර මහානාගපුර විදුහලේ  ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටියා.

අද උදෑසන 7.00 පමණ සිය මවට වැද ආශිර්වාද ලබා ගනිමින් පියාට වදින ගාථව කියමින් පියාගේ දේහයටද වැඳ ඇය විභාගයට පෙනී සිටීම සඳහා පිටත් වීමට සූදානම් වූ අතර දියණිය තම පියාගේ දේහයට වඳින අවස්ථාවේදී පැමිණ සිටි සියළු දෙනාගේම දෙනෙත් වලින් කඳුලු කඩා වැටුනේ එය ඉතාමත්ම සංවේදී අවස්ථාවත් වූ නිසාවෙන්.

එසේම මෙම දියණිය ඉගෙන ගන්නා පාසල වන පන්නල්ගම මහා විදුහලේ විදුහලේ විදුහල්පතිතුමිය පැමිණ දියණිය සනසවමින් ඇයය දිරිමත් කර මහානාගපුර විදුහලේ විභාග ශාලාව වෙත සිය මෝටර් රථයෙන් රැගෙන යාමට කටයුතු කර තිබුණා

No comments