වෙනිසියුලා ජනාධිපතිට ඩ්‍රෝන් ප්‍රහාරයක්... ඝාතන කුමන්ත්‍රණයේ වීඩියෝව මෙන්න (VIDEO) | Reporter වෙනිසියුලා ජනාධිපතිට ඩ්‍රෝන් ප්‍රහාරයක්... ඝාතන කුමන්ත්‍රණයේ වීඩියෝව මෙන්න (VIDEO) - Reporter

Hot News

වෙනිසියුලා ජනාධිපතිට ඩ්‍රෝන් ප්‍රහාරයක්... ඝාතන කුමන්ත්‍රණයේ වීඩියෝව මෙන්න (VIDEO)


වෙනිසියුලාවේ ජනාධිපති නිකලොස් මධුරෝ ඝාතන කුමන්ත්‍රණයකින් දිවි ගලවා ගැනීමට සමත්වූ බව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

කරකස් නුවර හමුදා ආචාර පෙළපාලියක් ආමන්ත්‍රණය කරමින් සිටියදී පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සහිත ඩ්‍රෝන යානයක් යොදාගනිමින් මෙම ඝාතනය සිදුකිරීමට උත්සාහ කලද, මදුරෝගෙ ආරක්ෂකයින් මැදිහත්ව ඔහුව ආරක්ෂාකාරීව එම ස්ථානයෙන් ඉවතට ගෙනයාමට සමත්විය.

එම ආචාර පෙළපාලියට සහභාගීව සිටි හමුදා සාමාජිකයින් මෙම ප්‍රහාරය සමග එක්වරම කළබලවී දිව යන ආකාරයද ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා කලා.

වෙනිසියුලාව මෙම ප්‍රහාරය එල්ල කිරීමේ වගකීම කොලොම්බියාව භාර ගත යුතු බවට පැවසුවත් කොලොම්බියාව එය ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. 

No comments