මම ගණිකාවක්... මම ලබන අවුරුද්දේ පෝර්න් ස්ටාර් කෙනෙක් වෙනවා (VIDEO) | Reporter මම ගණිකාවක්... මම ලබන අවුරුද්දේ පෝර්න් ස්ටාර් කෙනෙක් වෙනවා (VIDEO) - Reporter

Hot News

මම ගණිකාවක්... මම ලබන අවුරුද්දේ පෝර්න් ස්ටාර් කෙනෙක් වෙනවා (VIDEO)


 තමන් ගණිකා වෘත්තියේ යෙදෙන බවත්, ගණිකාවන් තැරැව්කරණ සේවයක් පවත්වාගෙන යන බවත් ජනප්‍රිය නිරූපණ ශිල්පිණී ශම්මි කුමාර් විසින් යූ ටියුබ් නාලිකාවක් සමඟ පැවැත්වූ සංවාදයක් අතරතුරදී ප්‍රකාශ  කර තිබේ.

එම සංවාදය අතරතුරදී ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශ රැසක් සිදුකරන ශම්මි දියණියගේ කන්‍යා භාවය පිළිබඳවද විවෘතව කතා කරනවා. 

No comments